Προϊόντα ελεύθερα αλογόνων Halogen Free

 ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ”;

Τα ελεύθερα αλογόνων και κάποια άλλα ειδικά προϊόντα, απαιτούνται ή και επιβάλλονται, όπου, ο πρωταρχικός σκοπός είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και υπάρχει έντονη η ανάγκη προστασίας της περιουσίας.

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ”

Τα ελεύθερα αλογόνων (halogen free) προϊόντα, βρίσκουν με σταδιακά αυξανόμενο ρυθμό εφαρμογή, εκεί όπου η τυχόν εκδήλωση φωτιάς, έχει μοιραία αποτελέσματα π.χ. Δημόσια κτίρια, υπόγειους σιδηροδρόμους, αεροπλάνα, πλοία κ.λπ. αλλά και σε συστήματα εξοπλισμού, όπου η καταστροφή τους έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες.

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ”

  1. Μη διάδοση της φλόγας (Flame Retardant).
  2. Χαμηλής εκπομπής καπνού (Low Smoke).
  3. Μηδενικής εκπομπής τοξικών ή διαβρωτικών αερίων (Zero-Free Halogen).

 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ”

  • Υψηλή αντίσταση στην εκδήλωση της φωτιάς ή περιορισμός στην εξάπλωσή της.
  • Αύξηση της ορατότητας και ευκολότερος εντοπισμός εξόδων διαφυγής, κατά την διάρκεια πυρκαγιάς.
  • Πεδία χαμηλής τοξικότητας κατά την διαφυγή από κλειστούς χώρους, σε ενδεχομένη εκδήλωση φωτιάς.
  • Ασφάλεια εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από την έκλυση τοξικών ή διαβρωτικών αερίων.