Calitatea

Pentru Courbi S.A. calitatea constituie o prioritate în toate departamentele societății.

Courbi S.A. țintește către o îmbunătățire permanentă a relației cu clienții.

Pentru a asigura acest lucru, societatea a obținut următoarele:
• Sistemul de Asigurare a Calității ISO 9001:2000
• Declarație de Conformitate CE pentru toate produsele.
• Întreprinderea de controale severe și sistematice într-un laborator privat.
• Colaborare permanentă cu laboratoarele externe acreditate pentru directive LVD 2006/95/CE (HEEQUAK)
• Aplicarea sistemului de control al producției (Random Control) conform noilorstandarde Europene, în colaborare permanent cu Centrul Elen de Control al Calității Materialelor Electrice (ELKEPHY).