Societatea

Societatea Courbi S.A. are sediul la Solomos, regiunea Corint. A fost fondată în anul 1975 având ca obiectiv principal producerea de materiale electrice la standarde ridicate,
pentru acoperirea necesităţilor profesioniștilor din domeniu.

Astăzi aceasta dispune de:
• Facilităţi moderne pe o suprafaţă de 10.000 m.p.
• Linii de producţie automatizate.
• Personal calificat peste 120 oameni.
• Peste 430 de produse fabricate.
• Producţie anuală de peste 11 milioane unităţi.
• Producţie anuală de peste 40 milioane metri de ţeavă.
• Control al Calităţii pe intreaga linie de producţie.
• Sucursală la Salonic, regiunea Kalohori cu un spaţiu de depozitare de 1.500 m.p. folosit pentru distribuţia produselor în Grecia de Nord.
• Sucursală în Creta, având denumirea Courbi Creta S.A. sprijinită de un distribuitor local. Scopul acesteia fiind livrarea eficientă și imediată a produselor pe piaţa locală.
• Sucursală în România, având denumirea COURBI ROM SRL cu sediul la București înfiinţată în anul 2006.Scopul acesteia fiind distribuirea produselor Courbi pe piaţa României precum și în Estul Europei (Moldova, Ucraina, etc.)

Valorile companiei au fost recunoscute de către profesioniștii din domeniu. O parte din aceste valori sunt: Calitatea și Fiabilitatea produselor sale , E ficacitatea și Respectul faţă de nevoile clienţilor precum și faţă de mediul înconjurător.

Produsele societăţii Courbi S.A. sunt lidere pe piaţa materialelor electrice din Grecia, din vastul Balcani și din Estul Europei, dotorită caracteristicilor importante cum ar fi:
• Solide, Fiabile, dețin certificate CE
• Metode inovatoare de proiectare.
• Raport Calitate – Preţ excelent.
• Funcţionalitate în exploatare.

Etapele care au propulsat Courbi în top:

1981: Se crează propriul atelier pentru întreţinerea utilajelor societăţii unde se produc piese de schimb pentru utilaje și linii de producţie menite să acopere necesităţile clienţilor săi.

1990: Se dezvoltă linii de producţie proprii. Un grup de ingineri activi și cu experienţă iau în primire controlul producţiei în fiecare etapă, de la proiectare și până la fabricarea produselor finale. Inginerii nostril excepţional pregătiţi urmăresc etapele fabricaţiei și modifică corespunzător procedeele sau chiar produsul însuși. Astfel în mâna dumneavoastră ajung numai produsele cele mai moderne și calitative.

2005: În cadrul unei noi filosofii de proiectare, se investește în software-ul special de poiectare CADCAM precum și în dispozitive de ultimă tehnologie CNC. Rezultatele? Accelerarea procedeelor de proiectare și fabricare a dispozitivelor și produselor, creșterea gradului de calitate și o mai bună deservire a clienţilor noștri.

2006: Se începe un nou ciclu de investiţii prin procurarea de utilaje avansate precum CNC centre vertical de prelucrare MORI SEIKI NV4000 cu 3 axe de înaltă perfecţiune High Speed, 2 MORI SEIKI Duracender 5 cu 3 axe de înaltă perfecţiune, strung cu 3 axe de înaltă perfecţiune MORI SEIKI NL 2500, electrocoroziuni CNC de sârmă și imersiune Mitsubishi FA 30S- EA12VEA8, Mașină de găurit electrod ED24, rectificator de suprafeţe, precum și utilaje auxiliare complete.

Courbi S.A. dispune de una dintre cele mai avansate, verticalizate și flexibile linii de producţie din sfera materialelor electrice.

Produse

Dotată cu experiență îndelungată și know-how, Courbi S.A. proiectează și fabrică produse adresate electricianului.

Categoriile de produse sunt:
• Tuburi flexibile de tip ușor, mediu sau greu pentru instalații în general, cel mai cunoscut produs fiind Si-Bi Super®.
• Tuburi rigide de tip ușor, mediu și greu, pentru toate instalațiile (interne-externe).
• Tuburi flexibile speciale pentru utilizări speciale care de ani de zile oferă soluții electricienilor.
• Tuburi HALOGEN FREE.
• Accesorii de conexiune, sprijin și tăiere a tuburilor.
• Doze de toate tipurile într-o gamă largă și pentru utilizări multiple.
• Doze etanșe de ramificare într-o gamă diversificată și folosințe multiple.
• Aparataje pentru instalații de interior și de exterior.
• Tablouri electrice din ABS și polyester.
• Corpuri stradale de iluminat.
• Canale de distribuție a cablurilor.
• Accesorii de sprijin și protecție.
• Sisteme de jgheaburi metalice din tablă, sârmă și tip scară.

Know-how-ul și experiența specialiștilor societății Courbi S.A. dar și controlul amănunțit în fiecare fază a producției cu ajutorul sistemelor ultramoderne de urmărire electronică ERP și MRP2 constituie o garanție a calității pentru orice produs ajuns la clienți.

Obiectivele noastre viitoare

Viitorul înseamnă dezvoltare. Înseamnă să vezi înainte, să te afli înaintea evenimentelor astfel încât să înţelegi nevoile viitorului. Acesta este secretul succesului nostru. Pentru că Courbi S.A, de la fondarea ei și până în prezent avansează dinamic propunându-și mereu noi obiective. Viziunea ei viitoare se bazează pe:
• Dezvoltarea continuă a produselor și serviciilor existente.
• Proiectarea și dezvoltarea unor noi produse inovatoare.
• Întărirea continuă a prezenţei pe piaţa Elenă.
• Extinderea și consolidarea pe pieţe noi ca Balcani și Europa de Est.

Obiectivele societăţii Courbi S.A. sunt la înălţimea așteptărilor clienţilor ei.